Beskära vinbär

Vinbär beskärs på hösten, när de har tappat sina blad. Eller så väntar du till våren innan knoppsprickningen.

Grenar som växer ner mot marken klipps bort, liksom svaga och gamla grenar. Busken ska vara luftig. Det ger bättre skörd med större och sötare bär.

Svarta vinbär får mest bär på nya kraftiga grenar och svarta vinbär kan besäras hårdare än röda och vita vinbär som i nuvudsak får bär på 2-5 år gamla grenar. 

Man bör beskära de svarta vinbärsbuskarna så hårt att de äldsta grenarna inte är äldre än fyra år. Knappt en tredjedel av busken kan skäras bort varje år. Ta bort en äldre risig gren på svarta vinbär varje år. Med de röda och vita får man vara försiktigare, så ta bort en äldre gren vartannat år.

Beskär grenen nere vid marken. Gallra bort döda och skadade grenar och grendar som hänger/ligger ned mot marken. Fortsätt sedan varje år att beskära och gallra regelbundet.

Uppdaterat 2009-10-28