Peace


Tehybrid, Rabattros
Höjd/bredd: 1,5 x 1 meter
Svag doft
Remonterande


Rosen Peace introducerades efter krigsslutet 1945. Kraftigt och tämligen glest växtsätt med styva upprätta grenar . Beskär bara måttligt annars blir grenarna svaga. Blommarna är mycket stora, fyllda och ljusgula med rosa skiftningar. Vädret kan påverka blomfärgen. Blommar länge.


Uppdaterat 2009-06-23