Att göra ett träd av en buske

Det är faktiskt inte alls svårt att förvandla en buske till ett träd med stam och krona. Om det finns flera grenar väljer man ut den kraftigaste grenen och binder upp den vid en stödkäpp och sedan klipper man bort de övriga grenarna.

När stamskottet blivit tillräckligt högt toppas det. Sidoskott som växer ut nedtill på stammen klipps bort upp till den höjd där man vill att kronan ska växa ut. De översta sidogrenarna kan toppas in om man vill att kronan ska förgrena sig mer. Det tar ett par år, men till slut har man ett kronträd.

Den här tekniken kan användas både för vedartade inomhusväxter och för buskar utomhus. Rosor, bärbuskar och blommande buskar som exempelvis forsythia, japansk lönn och buxbom kan bli utsökt vackra små träd!

Uppdaterat 2010-10-31