Krusbär, Vindruva och Minikiwi

Svenskt namn Krusbär Vindruva Minikiwi
Vetenskapligt namn Ribes Vitis Actinidia
Beskrivning Låg, 50-150 cm hög, kraftig buske med utbrett växtsätt. Grenar med kraftiga tornar. Är lättodlad och anspråkslös.  Lövfällande, klängande buske mde flera meter långa skott. Får täta, stora fruktklasar.  Slingrande, 4-6 meter hög, starkväxande och lövfällande buske. Zon 1-4. Frukten är grön och vindruvsstor. Mycket C-vitaminrik och god. 
Art och sort "Hinnonmäki Gul" , gula, sötsyrliga bär. Rikbärande. Zon 1-6. "Hinnonmäki röd" mörkt röda bär, rikbärande. Zon 1-6. "Invicta" gröna bär, rikbärande. Zon 1-4. "White Smith", "Jakob" är två gulgröna sorter med söta bär. Zon 1-5. "Dr Schmidtmans sockerdruva", gammal och lättodlad sort för friland. Små gulgröna druvor som blir söta och goda om hösten är solig och mild. Zon 1-3. "Himrod" är en gulgrön druva för zon 1-3. Labruskavin: "Spulga", "Sukribe", "Zilga". "Ivan" är blå och tål 30 minusgrader. "Anna" är en honplanta, kraftigt växande. "Paula" är en honplanta, men mognar senare än Anna, dvs i början av september." Oskar" pollinerande hanplanta. Zon 1-4 (5)  
Läge och jord Öppen, solig och varm plats. Behöver bra trädgårdsjord.  Soligt och skyddat söderläge. Spaljeras. Lätt grusblandad kalk- och mineralrik jord. Labruskavin trivs i något sur torv- och mullrik jord som blandats med grus.  Varmt och soligt och skyddat läge. Fuktighetshållande mull- och näringsrik jord. 
Plantering Planteras på våren. Efter plantering skärs busken tillbaka till 15 cm över marken.   Spaljera mot vägg eller mur. Låt vinrankan etablera sig innan du börjar uppbyggnadsbeskära.  Plantera vid spaljé eller träd, så att minikiwin har något att slingra sig upp i. Sätt både hon- och hanplanta. 
Vår Ta bort ogräs. Mylla ner benmjöl eller kogödsel i jorden runt busken.  Gödsla med ben- eller hornmjöl, algomin. Labruskavin gödslas med rododendrongödsel.  Mylla ner kogödsel i jorden runt om kiwiplantan varje vår. 
Sommar Stötta frukttunga grenar. Det är alltid bäst att ha ett permanent stöd runt busken.  Sommarbeskärning: korta in sidoskotten, så att två blad är kvar utanför fruktklasen. Icke fruktbärande skott skärs över femte bladet. Tjuva i bladvecken, nyp över ett blad. Kiwin gallras och beskärs efter skörd, under JAS (juli, augusti, september). Savar annars ymnigt. 
Höst Gallra ur busken så att ljus och luft kommer in i busken. Ta bort gamla, skadade och risiga grenar och skott. Detta görs när bladen har fallit. I november skärs huvudstockarnas årstillväxt tillbaka till 5-6 ögon. De nya sidoskotten till två ögon. För uppbyggnadsbeskärning och mer detaljerad beskrivning, så se Beskära vindruvor Frukterna mognar i augusti-september. Äts hel med skal. Täck rötterna och rothals inför vintern.

Uppdaterat 2010-09-13