Maj - Blomstermånad

  • Om det regnar mycket i maj, skall det regna litet i september och tvärt om.
  • Dagg och kyla om aftnarna bringa ett gott foderår.
  • Åska i denna månad skall ej betyda gott år.
  • Sval maj ger bonden mycket hö i ladorna.
  • En varm maj göder kyrkogården.
  • En bisvärm i maj är lika mycket värd som ett lass hö.
  • Våt pingst gör en fet jul, men pingstdags regn är sällan gott.
  • På våt maj följer en torr juni. 

Särskilda dagar i maj 

Philippusdagen(den 1/5): Tre nätter före denna dag och tre närmaste efteråt utgöra tillsammans med Philippus natt de s.k. "Ludde nätter", vilka sålunda äro sju. Höres då åska, blir det ett fruktbart och gott år.
Servatiusdagen(den 14/5):  Efter denna dag får man varken snö eller frost. Eriksmässa(den 18/5). Om Erik kommer med ax, så kommer Olle (den 29/7) med kaka.
Urbanusdagen(den 25/5): På denna dag väntas storm och oväder. Om icke allt höstråg gått i ax Urbanusdag, blir det ett hårt år.
Krist himmelsfärdsdag: Regn bådar dålig höstskörd.
Om pingstdagen är ovan talat.
Om trefaldihetssöndagen se nästa månad.

Uppdaterat 2010-08-15