Januari - Tors månad

Om januarikölden mildras, kommer snö, men faller dagg eller dimma, kommer tö. Äro månadens början och slut vackra, kan man hoppas på ett gott år.

  • Dansar myggen, blir det ett svårt foderår. 
  • Är januari varm, blir skörden arm.
  • Om gräset växer i januari, växer det mycket sämre, när det bör växa.
  • Mycket regn i januari ger ingen välsignelse av nästa skörd.
  • Så länge lärkan sjunger före kyndelmässodag (2,a feb), så länge tiger hon ock efter denna dag.
  • Dimma i januari giver en våt vår. Om det är dimmigt från jul till heliga tre konungars dag (trettondedagen) blir det sjukligt under året.
  • Åska i januari bebådar ett fruktsamt år, men även storm och krig.

Några särskilda dagar i januari

Nyårsdagen Den 1/1 : Det är en gammal tro att allt, som denna dag händer någon, kommer att hända hela påföljande året. Om solen skiner klart eller himmelen är röd på nyårsdagens morgon, betyder det oväder och krig. Så många dagar nyårsnyet döljes under molnen, så många dagar skall ock säden ligga i jorden, innan den kommer upp. Om aftonstjärnan (venus) går före nyet, bebådar det god årsväxt, men går nyet före stjärnan betecknar det dyr tid.
Vincentiusdagen(22/1): Om denna dag är klar betyder det gott och fruktbart år.
S:t Paulidagen(25/1): Är denna dag klar, betyder det god årsväxt.

 

Uppdaterat 2010-08-15