Dammskötsel - våren

Städa dammen om det behövs (rengöring av en damm behövs inte göras mer än vart 5:e och en stor och välbalanserad damm inte mer än vart 10:e år. Rengör man för ofta så stör man den naturliga balans som vuxit fram i dammen).

Kontrollera att pumpen, belysningen och filtersystemet som du tog undan för vinterförvaring är i ordning. Byt UV-lampa.

Ta upp och dela växter som fått det trångt i planteringskorgen och ta bort vissna blad. Gör de omplanteringar som behövs. Var beredd att skydda ömtåliga nya skott mot frost. Ta bort döda växter som inte togs bort på hösten. Lägg i näringskulor, de är långtidsverkande och räcker för hela säsongen.

Lägg i kornhalm (alternativt flytande kornhalm: Hordeum ) mot alger. 

Rensa ut bland växter som håller på att ta över. Se till att det finns någon växt som täcker vattenytan innan näckrosen hinner utvecklas. 

Kontrollera att det inte blivit några skador på dammen under vintern och reparera om det behövs.

Mata fiskarna när de börjar bli aktiva.

Uppdaterat 2009-12-13