Beskära blåregn

Blåregnet måste beskäras i två steg - i augusti och sedan i mars. Själva beskärningen är enkel.

1. Korta in de långa årsskotten på i augusti. Du har sett att det kommer nya skott hela tiden, årsskott, och det är dessa som skall kortas av. Blomanlagen kommer vid basen av årsskotten, så för att anlagen ska få kraft att blomma måste man korta av skotten till knappt 15 cm från huvudstammen (böjlig nytillväxt till ca 4 eller 5 blad).

2) I mars (ej för sent, då blöder växten!) kortar du av sommarens tillväxt ytterligare till endast två eller tre knoppar från huvudstammen, så att skotten är 8-10 cm långa.

Uppdaterat 2009-10-28