SvartfläcksjukaSvartfläcksjuka är en svampsjukdom som gynnas av hög luftfuktighet och stillastående luft. Man bör i görligaste mån odla motståndskraftiga sorter, det brukar stå på etiketten i plantskolan.

Håll plantorna kraftiga och i god växt men ge inte för mycket kväve. Samla ihop och bränn angripna blad, särskilt på hösten, så att svampsporerna inte kan övervintra där. Svavelpreparat på våren har gett god effekt om man sprutar upprepade gånger.

Svartfläcksjuka är den kanske vanligaste orsaken till den bladlöshet hos rabattrosor som de flesta av oss har iakttagit.

Uppdaterat 2009-09-10