Vivlar

Vivlarna är ganska små skalbaggar. De är 1–60 mm långa och robust byggda med hård kropp och täckvingar som ofta är klädda med färgade fjäll. Huvudet är utdraget till ett snyte och antennerna knäböjda. Larverna är vita och krumböjda. Vivlar är växtätare; många är skadegörare.Nästan alla arter är växtätare och många är mycket specialiserade i sitt val av föda och äter bara en enda växt. Andra är mindre kräsna och äter flera olika. Vissa, i synnerhet snytbaggen, klassas som skadeinsekt.
Uppdaterat 2009-09-10