Bladlöss

Den mest kända av alla skadeinsekter. Bladlöss angriper ofta blomknopparna som därmed aldrig slår ut eftersom lössen suger ut saften från bladen.


Uppdaterat 2009-09-10