Skadedjur och sjukdomar

Näckroslöss kan man lätt ta bort genom att rikta en kraftig vattenstråle mot bladen och sedan äter fiskarna upp lössen.  Bruna fläckar på näckrosor brukar ofta vara bladfläckssjuka (en svampsjukdom), vilket inte är några större problem. Tag bara bort de skadade bladen innan de hunnit ruttna. Näckrosröta är nog den allvarligaste sjukdom som kan drabba en prydnadsdamm. Svampen får stjälkarna och rothalsen att svartna och ruttna. Det är en smittsam infektion, som snabbt sprider sig från näckros till näckros. Ta bort och bränn angripna exemplar.

Näckrosbaggen är stor som en nyckelpiga och mörkbrun Det är larverna som äter på bladen så att de upplöses, och tre eller fyra generationer larver kan komma fram på ett år. Spruta en kraftig vattenstråle på bladen så att skadedjuren ramlar i vattnet och blir mat till fiskarna. Det finns även en parasitisk bakterie som man kan köpa i specialaffärer, Bacillus thuringiensis, som är helt ofarlig för fisk.

Övriga vattenväxter kan förstås också drabbas av sjukdom. Undersök dem noga och ta bort de drabbade växterna från dammen. Använd aldrig vanliga bekämpningsmedel på vattenväxter, då de kan innehålla kemiska ämnen som skadar fisk och andra vattenlevande djur. Ta för vana att inte heller använda gräsbekämpningsmedel eller andra kemikalier i närheten av dammen, då detta kan spridas till vattenväxterna.

 Läs mer om : Algbekämpning ; Skötsel av dammen
Uppdaterat 2009-11-17