Skötsel av dammväxter

Planteringen är viktig. Använd aldrig gödslad jord i dammen, det ger ett överskott av näring och stor risk för alger. Köp en färdig vattenväxtjord, så vet du att dina växter får en bra start. Näckrosor och vissa växter som kan stå relativt djupt, exempelvis Kaveldun och blomvass kräver en kraftig lerinblandning (näckroslera). I motsats till näckrosor vill överiga vattenväxter ha en mer lucker jord (vanlig vattenväxtjord).

Som generellt bottenmaterial rekommenderas sjösten. Den är rundad och riskerar därför inte nöta sönder din dammduk.

För att visa sina vackraste färger och växa ordentligt behöver vattenväxterna en riktig näringstillförsel. Stick därför ner ett par näringskulor vid rätterna, så hamnar näringen där den bäst behövs. Näringskulorna är långtidsverkande och räcker för en hel säsong.


Läs mer om : Vattenväxternas sjukdomar, Algbekämpning
Uppdaterat 2009-11-17