Svävalger

Svävalger är de alger, som kräver minst näring och de är därför vanliga på våren eller i nyanlagda dammar, där näringsinnehållet inte hunnit byggas upp så mycket ännu. De är mikroskopiska och därför inte synliga för blotta ögat. Som namnet anger svävar de fritt i vattnet och som de flesta växter innehåller de klorofyll och ger därför vattnet en neongrön färg.

Svävalgerna är dock inte skadliga för dammiljön eller fiskarna. Fiskarna mår utmärkt i grönt vatten! För oss dammägare är förstås irriterande att inte kunna se sina fiskar och därför är svävalgerna inte önskvärda i trädgårdsdammen.

Eftersom svävalgerna följer med vattnet är UV-ljus den mest effektiva behandlingen mot dem. Använd hellre ett högre wattal jämfört med rekommendationerna än ett för lågt. Byt lampan inför varje säsong och se till att rengöra kvartsglaset, så att inga föroreningar hindrar UV-strålarna att nå algerna.

UV-strålning kan teoretiskt sett även döda parasiter och bakterier, men för att hinna spola alla närvarande odjur förbi UV-lampan, innan de hunnit föröka sig i ett annat hörn av dammen, skulle det krävas rejälare pumpar än vad vi normalt använder. För att balansera dessa pumpars genomströmning, skulle det också krävas helt andra wattal på UV-enheterna än vad som brukar användas för algbekämpning, om man ville uppnå de 30,000 mikrowatt/sek/cm2, som krävs för att avliva bakterier. Dessutom behagar ju inte alla bakterier och parasiter vara frisimmande och därmed tillgängliga för UV-ljuset, så för att kontrollera de här smådjuren får man lita till andra medel.


Uppdaterat 2009-08-01